Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van Motown Parc om uw privacy te respecteren en alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven met betrekking tot alle persoonlijke informatie die we over u kunnen verzamelen, inclusief op onze website, https://www.motownparc.be en andere sites die we bezitten en beheren.


Persoonlijke informatie is alle informatie over u die kan worden gebruikt om u te identificeren. Dit omvat informatie over u als persoon (zoals naam, adres en geboortedatum), uw apparaten, betalingsgegevens en zelfs informatie over hoe u een website of online service gebruikt.


Als onze site links naar sites en services van derden bevat, houd er dan rekening mee dat die sites en services hun eigen privacybeleid hebben. Nadat u een link naar inhoud van derden hebt gevolgd, moet u hun geposte privacybeleidinformatie lezen over hoe zij persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw activiteiten nadat u onze site verlaat.


Dit beleid is van kracht vanaf 1 april 2021.


Laatst bijgewerkt: 25 mei 2021

Informatie die we verzamelen

Informatie die we verzamelen, valt in een van de twee categorieën: 'vrijwillig verstrekte' informatie en 'automatisch verzamelde' informatie.


'Vrijwillig verstrekte' informatie verwijst naar alle informatie die u ons bewust en actief verstrekt bij het gebruik van of deelname aan een van onze diensten en promoties.


'Automatisch verzamelde' informatie verwijst naar alle informatie die automatisch door uw apparaten wordt verzonden tijdens het gebruik van onze producten en diensten.

Log gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens registreren die door uw webbrowser worden verstrekt. Het kan het IP-adres (Internet Protocol) van uw apparaat, uw browsertype en -versie, de pagina's die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op elke pagina is doorgebracht en andere details over uw bezoek bevatten.


Als u bepaalde fouten tegenkomt tijdens het gebruik van de site, kunnen we bovendien automatisch gegevens verzamelen over de fout en de omstandigheden rond het optreden ervan. Deze gegevens kunnen technische details bevatten over uw apparaat, wat u probeerde te doen toen de fout optrad, en andere technische informatie met betrekking tot het probleem. U kunt al dan niet op de hoogte worden gebracht van dergelijke fouten, zelfs op het moment dat ze zich voordoen, dat ze zich hebben voorgedaan, of wat de aard van de fout is.


Houd er rekening mee dat hoewel deze informatie op zichzelf niet persoonlijk identificeerbaar is, het mogelijk is om deze te combineren met andere gegevens om individuele personen persoonlijk te identificeren.

Persoonlijke informatie

We kunnen om persoonlijke informatie vragen - wanneer u contact met ons opneemt - waaronder een of meer van de volgende:


Naam
E-mail
Telefoon / mobiel nummer

Legitieme redenen voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen als we daar een legitieme reden voor hebben. In dat geval verzamelen we alleen persoonlijke informatie die redelijkerwijs nodig is om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Verzameling en gebruik van informatie

We kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen als u een van de volgende dingen op onze website doet:


Gebruik een mobiel apparaat of webbrowser om toegang te krijgen tot onze inhoud
Neem contact met ons op via e-mail, sociale media of vergelijkbare technologieën
Wanneer u ons vermeldt op sociale media


We kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en vrijgeven voor de volgende doeleinden, en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden:


om u de kernfuncties en diensten
van ons platform te bieden om u in staat te stellen uw ervaring met onze website
aan te passen of te personaliseren om contact met u
op te nemen en met u te communiceren voor analyse, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling, inclusief het bedienen en verbeteren van onze website, bijbehorende applicaties, en gekoppelde socialemediaplatforms
voor reclame en marketing, inclusief om u promotionele informatie over onze producten en diensten en informatie over derden te sturen waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn
voor interne archivering en administratieve doeleinden


We kunnen vrijwillig verstrekte en automatisch verzamelde persoonlijke informatie combineren met algemene informatie of onderzoeksgegevens die we van andere betrouwbare bronnen ontvangen. Onze marketing- en marktonderzoekactiviteiten kunnen bijvoorbeeld gegevens en inzichten aan het licht brengen, die we kunnen combineren met informatie over hoe bezoekers onze site gebruiken om onze site en uw ervaring erop te verbeteren.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, en terwijl we deze informatie bewaren, zullen we deze beschermen met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.


Hoewel we ons best zullen doen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen, adviseren we dat geen enkele methode van elektronische verzending of opslag 100% veilig is en dat niemand absolute gegevensbeveiliging kan garanderen.


U bent verantwoordelijk voor het selecteren van een wachtwoord en de algehele beveiligingssterkte ervan, zodat de veiligheid van uw eigen informatie binnen de grenzen van onze services wordt gegarandeerd.
U kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat u uw persoonlijke gegevens niet openbaar maakt via ons platform.

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is. Deze tijdsperiode kan afhankelijk zijn van waarvoor we uw informatie gebruiken, in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u ons bijvoorbeeld persoonlijke informatie hebt verstrekt, zoals een e-mailadres wanneer u contact met ons opneemt over een specifiek verzoek, kunnen we deze informatie bewaren zolang uw verzoek open blijft staan, evenals voor onze eigen administratie, zodat we effectief vergelijkbare informatie kunnen behandelen. onderzoeken in de toekomst. Als uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor dit doel, zullen we deze verwijderen of anoniem maken door alle details te verwijderen die u identificeren.


Indien nodig kunnen we uw persoonlijke gegevens echter bewaren om te voldoen aan een wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichting of voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden.

Privacy van kinderen

We richten onze producten of diensten niet rechtstreeks op kinderen jonger dan 13 jaar en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 13 jaar.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden

We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven aan:


een moedermaatschappij, dochteronderneming of gelieerde onderneming van
externe serviceproviders van ons bedrijf om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, inclusief (zonder beperking) IT-serviceproviders, gegevensopslag, hosting- en serverproviders, analyses, foutenloggers, incassobureaus, onderhoud of probleemoplossende providers, professionele adviseurs en exploitanten van betalingssystemen
onze werknemers, aannemers en / of aanverwante entiteiten
onze bestaande of potentiële agenten of zakenpartners
kredietinformatiebureaus, rechtbanken, tribunalen en regelgevende autoriteiten, voor het geval u niet betaalt voor goederen of diensten die we aan u hebben geleverd
rechtbanken, tribunalen, regelgevende autoriteiten en wetshandhavers, zoals vereist door de wet, in verband met daadwerkelijke of toekomstige juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen van
derden, inclusief agenten of onderaannemers die ons helpen bij het verstrekken van informatie, producten, diensten of direct marketing aan u,
derden om gegevens te verzamelen en te verwerken van
een entiteit die koopt, of waaraan we al of vrijwel al onze activa en zaken overdragen


Derde partijen die we momenteel gebruiken, zijn onder meer:


Google Analytics

Uw rechten en controle over uw persoonlijke gegevens

Uw keuze: door ons persoonlijke informatie te verstrekken, begrijpt u dat wij uw persoonlijke informatie zullen verzamelen, bewaren, gebruiken en vrijgeven in overeenstemming met dit privacybeleid. U hoeft ons geen persoonlijke informatie te verstrekken, maar als u dat niet doet, kan dit van invloed zijn op uw gebruik van onze website of de producten en / of diensten die op of via onze website worden aangeboden.


Informatie van derden: als we persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen we deze beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als u een derde partij bent die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert u dat u de toestemming van die persoon heeft om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.


Marketingtoestemming: Als u eerder hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens.


Toegang: u kunt details opvragen over de persoonlijke informatie die we over u bewaren.


Correctie: als u van mening bent dat enige informatie die we over u hebben onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via de gegevens in dit privacybeleid. We zullen redelijke stappen ondernemen om alle informatie die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd blijkt te zijn, te corrigeren.


Non-discriminatie: we zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw rechten op uw persoonlijke gegevens. Tenzij uw persoonlijke gegevens vereist zijn om u een bepaalde dienst of aanbieding te bieden (bijvoorbeeld gebruikersondersteuning), zullen wij u geen goederen of diensten weigeren en / of u andere prijzen of tarieven aanrekenen voor goederen of diensten, ook niet door het toekennen van kortingen of andere voordelen of boetes opleggen, of u een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten bieden.


Melding van datalekken: we zullen de wetten naleven die op ons van toepassing zijn met betrekking tot elk datalek.


Klachten: Als u van mening bent dat we een relevante gegevensbeschermingswet hebben geschonden en u een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens en geef ons de volledige details van de vermeende schending. We zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en schriftelijk op u reageren met de uitkomst van ons onderzoek en de stappen die we zullen nemen om uw klacht te behandelen. U hebt ook het recht om met betrekking tot uw klacht contact op te nemen met een regelgevende instantie of gegevensbeschermingsautoriteit.


Afmelden: om u af te melden van onze e-maildatabase of om u af te melden voor communicatie (inclusief marketingcommunicatie), neem dan contact met ons op via de gegevens in dit privacybeleid of om u af te melden met behulp van de opt-out-faciliteiten in de communicatie. Het kan zijn dat we u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen.

Gebruik van cookies

We gebruiken 'cookies' om informatie over u en uw activiteiten op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje gegevens dat onze website op uw computer opslaat en bij elk bezoek opent, zodat we kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Dit helpt ons om u inhoud van dienst te zijn op basis van door u opgegeven voorkeuren.


Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Zakelijke overdrachten

Als wij of onze activa worden verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat we failliet gaan of failliet gaan, nemen we gegevens, inclusief uw persoonlijke informatie, op onder de activa die worden overgedragen aan partijen die ons verwerven. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat alle partijen die ons overnemen, uw persoonlijke gegevens kunnen blijven gebruiken in overeenstemming met dit beleid, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, waarvan zij zullen moeten aannemen dat dit de basis vormt voor eigendoms- of gebruiksrechten die we hebben over dergelijke informatie.

Beperkingen van ons beleid

Onze website kan linken naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

Wijzigingen in dit beleid

Naar eigen goeddunken kunnen we ons privacybeleid wijzigen om updates van onze bedrijfsprocessen, huidige aanvaardbare praktijken of wijzigingen in wet- of regelgeving weer te geven. Als we besluiten dit privacybeleid te wijzigen, zullen we de wijzigingen hier posten op dezelfde link waarmee u toegang heeft tot dit privacybeleid.


Indien wettelijk vereist, zullen we uw toestemming krijgen of u de mogelijkheid geven om u aan te melden voor of af te zien van, indien van toepassing, nieuw gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Aanvullende openbaarmakingen voor naleving van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (EU)

Gegevens
Controller / Data Processor

De AVG maakt onderscheid tussen organisaties die persoonlijke informatie verwerken voor hun eigen doeleinden (bekend als "gegevensbeheerders") en organisaties die persoonlijke gegevens verwerken namens andere organisaties (bekend als "gegevensverwerkers"). Wij, Motown Parc, gevestigd op het adres vermeld in onze sectie Contact opnemen, zijn een gegevensbeheerder en / of verwerker met betrekking tot de persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen en gebruiken als we daar wettelijk recht toe hebben. In dat geval zullen we uw persoonlijke gegevens op wettige, eerlijke en transparante wijze verzamelen en gebruiken. Als we uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te verwerken en u bent jonger dan 16 jaar, zullen we toestemming van uw ouder of wettelijke voogd vragen om uw persoonlijke gegevens voor dat specifieke doel te verwerken.


Onze wettelijke grondslagen zijn afhankelijk van de diensten die u gebruikt en hoe u ze gebruikt. Dit betekent dat we uw informatie alleen verzamelen en gebruiken op de volgende gronden:

Toestemming van u

Waar u ons toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te verzamelen en te gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door gebruik te maken van de faciliteiten die wij bieden; dit heeft echter geen invloed op het gebruik van uw informatie dat al heeft plaatsgevonden. Wanneer u contact met ons opneemt, kunt u ermee instemmen dat uw naam en e-mailadres worden gebruikt, zodat we op uw vraag kunnen reageren. Hoewel u te allen tijde kunt verzoeken om uw contactgegevens te verwijderen, kunnen we e-mails die we al hebben verzonden niet herinneren. Als u nog vragen heeft over hoe u uw toestemming kunt intrekken, neem dan gerust contact met ons op via de gegevens in het gedeelte Contact opnemen van dit privacybeleid.

Uitvoering van een contract of transactie

Wanneer u een contract of transactie met ons bent aangegaan, of om voorbereidende stappen te ondernemen voordat wij een contract of transactie met u aangaan. Als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt met een vraag, kunnen we persoonlijke informatie nodig hebben, zoals uw naam en contactgegevens, om te kunnen reageren.

Onze legitieme belangen

Waar we beoordelen dat het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen, zoals voor het leveren, exploiteren, verbeteren en communiceren van onze diensten. We beschouwen onze legitieme belangen als onderzoek en ontwikkeling, inzicht in ons publiek, marketing en promotie van onze diensten, maatregelen die zijn genomen om onze diensten efficiënt uit te voeren, marketinganalyses en maatregelen die zijn genomen om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen.

Naleving van de wet

In sommige gevallen hebben we mogelijk een wettelijke verplichting om uw persoonlijke gegevens te gebruiken of te bewaren. Dergelijke gevallen kunnen (maar zijn niet beperkt tot) gerechtelijke bevelen, strafrechtelijk onderzoek, overheidsverzoeken en wettelijke verplichtingen omvatten. Als u nog vragen heeft over hoe we persoonlijke informatie bewaren om aan de wet te voldoen, kunt u dit doen door gebruik te maken van de details in het gedeelte Contact opnemen van dit privacybeleid.

Internationale overdrachten buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

We zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonlijke informatie van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER wordt beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, of het gebruik van bindende bedrijfsregels of andere wettelijk aanvaarde middelen.

Uw rechten en controle over uw persoonlijke gegevens

Beperken: u hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken als (i) u zich zorgen maakt over de juistheid van uw persoonlijke gegevens; (ii) u denkt dat uw persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt; (iii) u heeft ons nodig om de persoonlijke informatie alleen te bewaren voor een juridische claim; of (iv) we zijn bezig met het in overweging nemen van uw bezwaar met betrekking tot de verwerking op basis van gerechtvaardigde belangen.


Bezwaar maken tegen verwerking: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen of algemeen belang. Als dit gebeurt, moeten we dwingende legitieme gronden voor de verwerking geven die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, om door te gaan met de verwerking van uw persoonlijke gegevens.


Gegevensportabiliteit: u heeft mogelijk het recht om een ​​kopie op te vragen van de persoonlijke informatie die we over u bewaren. Waar mogelijk zullen we deze informatie in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar machineformaat verstrekken. Mogelijk hebt u ook het recht om te verzoeken dat wij deze persoonlijke informatie aan een derde partij overdragen.


Verwijdering: u hebt mogelijk het recht om te verzoeken dat we de persoonlijke informatie die we over u bewaren op elk moment verwijderen, en we zullen redelijke stappen ondernemen om uw persoonlijke informatie uit onze huidige administratie te verwijderen. Als u ons vraagt ​​om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, laten we u weten hoe de verwijdering uw gebruik van onze website of producten en diensten beïnvloedt. Er kunnen uitzonderingen op dit recht zijn om specifieke juridische redenen die we, indien van toepassing, voor u uiteenzetten in reactie op uw verzoek. Houd er rekening mee dat zoekmachines en soortgelijke derde partijen nog steeds kopieën van uw persoonlijke informatie kunnen bewaren die minstens één keer openbaar zijn gemaakt, zoals bepaalde profielinformatie en openbare opmerkingen, zelfs nadat u de informatie uit onze diensten hebt verwijderd of uw account hebt gedeactiveerd.

Neem contact op

Voor vragen of opmerkingen over uw privacy kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:


Motown Parc
hello@motown.be